OULM | Novinky

Olympiáda ľudských práv 2015

Dňa 22.10.2015 žiačky našej školy Havrilová Katarína a Kováčová Miroslava pod vedením vychovávateľky Bc. Hliničanovej sa zúčastnili X. ročníka celoštátnej OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV žiakov Odborných učilíšť a reedukačných centier v Košiciach. Z 15-tich družstiev sa žiačky našej školy umiestnili v prvej päťke. Za tento úspech im vyslovujeme pochvalu.

Zobraziť viac

Prevzatie ocenenia 2015

V mesiacoch máj, jún a október 2015 žiaci našej školy pod vedením vychovávateliek sa zúčastňovali  tvorivých dielní v budove bývalej evanjelickej fare, kde žiaci tvorili súťažné práce z diel Štúrovcov rôznymi technikami. Pod rukami chlapcov a dievčat vznikali zaujímavé dielka zamerané k 200-tému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Ocenenie z tejto tvorby si  dňa 28.10.2015 na slávnostnom vyhodnotení a otvorení výstavky prác žiakov škôl L. Mikuláša prevzali aj žiačky našej školy.

Dodoková Veronika, Balogová Alžbeta, Kováčová Miroslava, Kováčiková Lucia.

Zobraziť viac

Rozlúčka s tretiakmi 2014

Tradične v mesiaci jún v ŠI robíme rozlúčku s našimi tretiakmi, ktorí si pod vedením vychovávateliek

pripravujú rozlúčkový kultúrny program. Program sa nám vďaka talentovaným žiakom vydaril.

V závere sa žiaci poďakovali prítomným vychovávateľkám a hosťom malou pozornosťou.

Zobraziť viac